Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Trádálaithe neamhbhunaithe ag suiteáil nó ag cóimeáil earraí

Níl dualgas ar thrádálaithe neamhbhunaithe clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) nuair:

 • a sholáthraíonn sé nó sí earraí sa Stát atá suiteáilte nó atá cóimeáilte le nó gan iarracht thrialach, ag an trádálaí nó ar a shon
 • agus
 • is é fhaighteoir na hearraí sin ná:
  • duine atá cláraithe do CBL
  • Roinn Rialtais nó údarás áitiúil
  • comhlacht curtha ar bun de réir Reachta
  • duine díolmhaithe.

Samplaí tipiciúla ná soláthar, suiteáil agus cóimeáil:

 • seastáin taispeántas
 • cuntair siopa inaistrithe
 • ríomhchórais
 • gineadóirí leictreach.

Ní mór don chustaiméir clárú le haghaidh agus féinchuntasaíocht a dhéanamh ar an CBL dlite.

Sa chás gurb duine phríobháideach é an custaiméir, ní mór don trádálaí neamhbhunaithe clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL Éireannach.

Ar aghaidh: Trádálaithe neamhbhunaithe atá ag soláthar gáis tríd an gcóras gáis nádúrtha nó leictreachas