CBL a ghearradh ar earraí

Céard iad na rialacha maidir le háit soláthair earraí?

Leis na rialacha ar áit an tsoláthair, cinntítear cibé acu an bhfuil soláthar faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) sa Stát nó nach bhfuil. Is é an riail ginearálta ná go bhfuil soláthairtí earraí sa Stát faoi réir CBL Éireannach.

Tá rialacha difriúla ann maidir le háit an tsoláthair do na cásanna seo a leanas:

Tugtar míniú sa rannán seo ar na rialacha maidir le háit soláthair earraí a soláthraíodh sa Stát.

Tá tuilleadh eolais ar earraí a sheoltar nó a iompraítear lasmuigh den Stát, bíodh siad iompórtáilte nó easpórtáilte, le fáil sa rannán Earraí agus seirbhísí chuig agus ón gcoigríoch.

Earraí nach ndéantar a sheoladh ná a iompar

Is é an áit soláthair ná an áit a bhfuil na hearraí suite ag an am a soláthraítear iad.

Earraí a bhfuil suiteáil nó cóimeáil i gceist leo

Is é an áit soláthair ná an áit ina suiteáiltear nó ina gcóimeáiltear na hearraí.

Soláthraithe ar bord soithí, aerárthach agus traenacha

Is é an áit soláthair ná an áit a dtosaíonn an t-iompar.

Soláthar gáis nádúrtha nó leictreachais

I gcás go soláthraítear gás nádúrtha nó leictreachas do dhéileálaí incháinithe, is é an áit soláthair ná an áit a bhfuil gnóthas an déileálaí incháinithe.

I gcás soláthairtí gáis nádúrtha agus leictreachais do chustaiméir seachas déileálaí incháinithe, is é an áit soláthair ná an áit a n-úsáideann agus a dtomhlaíonn an custaiméir é. Go bunúsach, is é seo an áit a bhfuil an méadar suite.

Mura bhfuil an gás nádúrtha nó an leictreachas tomhailte go hiomlán ag an gcustaiméir meastar chun críocha CBL go bhfuil sé tomhailte acu.

Tá tuilleadh eolais inár lámhleabhar cánach agus dleachta ar fhrithmhuirear CBL - gás, leictreachas, agus deimhnithe gáis agus leictreachais.

Ar aghaidh: Earraí a chuirtear chun críocha úsáid phríobháideach nó dhíolmhaithe (féinsholáthar)