Rochtain gníomhairí ar an tseirbhís Poist agus Pinsin

Tugadh an treoirleabhar Poist agus Pinsin in Jobs and Pensions Service user manual cothrom le dáta chun eolas a chur ar fáil maidir le rochtain gníomhairí ar an tseirbhís Poist agus Pinsin. Seoladh an tseirbhís seo ar 25 Samhain 2017.

Leis an tseirbhís Poist agus Pinsin, féadann gníomhairí an méid seo a leanas a chlárú dá gcliaint:

  • An chéad phost leo in Éirinn.
  • Athrú poist.
  • An dara post, nó post eile ina dhiaidh sin.
  • Pinsean ceirde.
  • Íocaíocht ó phinsean príobháideach.

Féach an treoirleabhar maidir le rochtain gníomhairí in Guide for agent access to the Jobs and Pensions service le haghaidh eolais ar an gcaoi leis an tseirbhís seo a úsáid.