Do mhaoin a luacháil

Ar athraíodh do Ráta Údaráis Áitiúil?

Ó 2015 ar aghaidh, féadfaidh Údaráis Áitiúla an bonnráta Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) ar mhaoine cónaithe a athrú. An bonnráta ná an ráta a feidhmíodh in 2014. Féadfaidh Údarás Áitiúil an ráta a mhéadú nó a laghdú suas le 15% ón mbonnráta. Tugtar an ‘Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil’ (FCA) air seo.

Údaráis Áitiúla a rinne méadú agus laghdú le haghaidh 2019

Tá roinnt údarás áitiúil ann a laghdaigh a ráta le haghaidh 2020, agus roghnaigh roinnt eile rátaí níos ísle le haghaidh 2020.

Rinne na Coimisinéirí Ioncaim do thaifead CMÁ a choigeartú más rud é go ndearna d’Údarás Áitiúil do ráta CMÁ a choigeartú le haghaidh 2020. Féadtar an  t-áireamhán ar líne a úsáid chun do dhliteanas bliantúil CMÁ a ríomh.         

Léirítear ar an tábla seo a leanas na rátaí a feidhmíodh le haghaidh 2019 agus 2020, agus tá dearbhú ann ar cé acu údaráis áitiúla a rinne a ráta le haghaidh 2020 a choigeartú.

Údarás Áitiúil 2019
(Athrú ó ráta 2014)
2020
(Athrú ó ráta 2014)

Comhairle Contae Cheatharlach

Náid

Suas 5%

Comhairle Contae an Chabháin

Náid

Náid

Comhairle Contae an Chláir

Náid

Suas 15%

Comhairle Cathrach Chorcaí

Náid

Náid

Comhairle Contae Chorcaí

Náid

Suas 5%

Comhairle Contae Dhún Laoghaire–Ráth an Dúin

Síos 15%

Síos 15%

Comhairle Contae Dhún na nGall

Náid

Suas 15%

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Síos 15%

Síos 15%

Comhairle Contae Fhine Gall

Síos 10%

Síos 10%

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Náid

Náid

Comhairle Contae na Gaillimhe

Náid

Náid

Comhairle Contae Chiarraí

Náid

Suas 10%

Comhairle Contae Chill Dara

Náid

Suas 7.5%

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Náid

Suas 15%

Comhairle Contae Laoise

Suas 10%

Suas 10%

Comhairle Contae Liatroma

Náid

Suas 15%

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

Suas 7.5%

Suas 15%

Comhairle Contae an Longfoirt

Suas 15%

Suas 15%

Comhairle Contae Lú

Náid

Náid

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Náid

Náid

Comhairle Contae na Mí

Náid

Náid

Comhairle Contae Mhuineacháin

Náid

Suas 15%

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Náid

Suas 15%

Comhairle Contae Ros Comáin

Náid

Suas 15%

Comhairle Contae Shligigh

Náid

Suas 15%

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Síos 15%

Síos 15%

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Náid

Suas 10%

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Suas 2.5%

Suas 2.5%

Comhairle Contae na hIarmhí

Náid

Náid

Comhairle Contae Loch Garman

Suas 10%

Suas 10%

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Náid

Suas 10%