Do mhaoin a luacháil

Céard iad na rátaí Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Braitheann an méid CMÁ a íocann tú ar an luach a dhearbhaigh tú i leith na maoine ar 1 Bealtaine 2013. Roinntear luachanna maoine idir dhá bhanda luachála. Sanntar ráta CMÁ do gach banda.

Ní bhaineann banda le luachanna maoine os cionn €1 milliún. Ní mór duit luacháil iarbhír a dhearbhú le haghaidh do mhaoine.

Déantar measúnú ar an luach iarbhír ag 0.18% ar luach an chéad €1 milliún agus 0.25% ar an sciar den luach os cionn €1 milliún.

Ó 2015 ar aghaidh, féadfaidh údaráis áitiúla a mbonnráta CMÁ ar mhaoine cónaithe a athrú. An bonnráta ná an ráta a feidhmíodh in 2014. Féadfaidh Údarás Áitiúil an ráta CMÁ a mhéadú nó a laghdú suas le 15% ón mbonnráta. Tugtar an Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil (FCA) air seo.

Féadtar an t-áireamhán ar líne a úsáid chun do dhliteanas bliantúil CMÁ a ríomh.

Banda luachála agus an muirear CMÁ le haghaidh 2013 agus 2014
Uimhir an bhanda luachálaBanda luachála, €Muirear CMÁ in 2013. Muirear leathbhliantúil.Muirear CMÁ in 2014 (an bhonnbhliain). Muirear don bhliain iomlán.
01 0 - 100,000 45 90
02 100,001 - 150,000 112 225
03 150,001 - 200,000 157 315
04 200,001 - 250,000 202 405
05 250,001 - 300,000 247 495
06 300,001 - 350,000 292 585
07 350,001 - 400,000 337 675
08 400,001 - 450,000 382 765
09 450,001 - 500,000 427 855
10 500,001 - 550,000 472 945
11 550,001 - 600,000 517 1,035
12 600,001 - 650,000 562 1,125
13 650,001 - 700,000 607 1,215
14 700,001 - 750,000 652 1,305
15 750,001 - 800,000 697 1,395
16 800,001 - 850,000 742 1,485
17 850,001 - 900,000 787 1,575
18 900,001 - 950,000 832 1,665
19 950,001 - 1,000,000 877 1,755

Ar aghaidh: Ar athraíodh do Ráta Údaráis Áitiúil?