Do mhaoin a luacháil

Céard a tharlaíonn má bhí an luach a dearbhaíodh do do mhaoin mícheart?

Má tá tú buartha go bhfuil an luacháil a dhearbhaigh tú do do mhaoin mícheart, féadfaidh tú do thuairisceáin chuí Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a fhéin-cheartú ar na cúiseanna seo a leanas:

 • fo-luachálacha CMÁ
 • díolúintí nó iarchur a éilíodh go mícheart
 • ró-luachálacha CMÁ
 • díolúintí nó iarchurtha nár éilíodh (más rud é go raibh tusa, mar úinéir, i dteideal díolúine nó iarchur).

Maidir leis an dliteanas CMÁ athbhreithnithe:

 • tiocfaidh sé in áit an dliteanais bhunaidh a dearbhaíodh do 2013
 • beidh siad ina mbonn don dliteanas do 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 agus 2020.

Nuair atá tú ag féin-cheartú, ní mór d’úinéir na maoine aon dliteanas breise CMÁ a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Cén chaoi a ndéantar féin-cheartú chun luacháil maoine a íos-leasú?

Ní fhéadtar an rogha féin-cheartaithe ar líne a úsáid chun luacháil a íos-leasú. Ní mór duitse, mar an úinéir dliteanach, iarratas a dhéanamh chuig an mBrainse CMÁ chun an luacháil a leasú.

Ní mór duit an méid seo a leanas a chur san áireamh i d’iarratas:

 • an chaoi ar tháinig an ró-luacháil aníos
 • dearbhú don bhanda athbhreithnithe luachála
 • cáipéisí chun tacú leis an mbanda athbhreithnithe luachála, inar chóir go n-áireofaí ceann amháin ar a laghad dá bhfuil a leanas:

Féadfaidh tú grianghraif den mhaoin a sholáthar ina léirítear go soiléir na gnéithe a bhfuil tionchar acu ar luacháil níos lú. Ní mór go léireodh na doiciméid uile an dáta luachála mar 1 Bealtaine 2013.

Céard a tharlaíonn má d’éiligh tú díolúine nó iarchur go mícheart

Má d’éiligh tú díolúine nó iarchur nach bhfuil tú i dteideal a fháil, féadfaidh tú do thuairisceán a leasú ar líne.

Cén chaoi a ndéantar féin-cheartú chun luacháil maoine a uas-leasú?

Féadtar an rogha ar líne chun féin-cheartú a dhéanamh chun luacháil a uas-leasú. Ní mór go léireodh an luacháil athbhreithnithe luach margaidh na maoine ar 1 Bealtaine 2013.

Céard a tharlaíonn murar éiligh tú díolúine nó iarchur?

Má bhí tú i dteideal díolúine nó iarchur, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne agus d’éileamh a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ. Ní mór duit an méid seo a leanas a chur san áireamh chun tacú le d’éileamh:

 • d’ainm agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
 • uimhir aitheantais na maoine
 • seoladh na maoine
 • aon eolas chun tacú le d’éileamh.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim gach éileamh a scrúdú agus féadfaidh siad tuilleadh eolais a iarraidh.

Ar aghaidh: Céard iad na rátaí Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?