Díolúine chánach do chomhlachtaí spóirt

Léargas ginearálta

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim díolúine chánach a dheonú do chomhlacht spóirt arb é an t-aon chuspóir atá aige cluiche nó spórt lúthchleasach nó amaitéarach a chur chun cinn. Ní mór aon ioncam a fhaigheann an comhlacht spóirt a úsáid chun an cluiche nó spórt a chur chun cinn.

Má dheonaítear an díolúine do do chomhlacht spóirt, féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ón méid seo a leanas a íoc:

Féadfaidh sé go mbeidh faoisimh chánach eile ar fáil mar seo a leanas:

Má tá fostaithe ag do chomhlacht spóirt, beidh ort Cáin Ioncaim a íoc faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT).

Le haghaidh tuilleadh eolais, féadtar teacht ar an Treoir maidir leis an gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) sa rannóg Daoine a fhostú ar ár suíomh idirlín. 

Ní bhaineann an díolúine le Cáin Choinneála ar Ús Taisce (CCÚT) ná le Cáin Bhreisluacha (CBL)

Ar aghaidh: Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar Dhíolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt