Díolúine chánach do chomhlachtaí spóirt

Léargas ginearálta

Féadtar an Díolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt a dheonú do chomhlacht spóirt arb é an t-aon chuspóir atá aige cluiche nó spórt lúthchleasach nó amaitéarach a chur chun cinn. Ní mór aon ioncam a fhaigheann an comhlacht spóirt a úsáid chomh maith chun an cluiche nó spórt a chur chun cinn.

Má dheonaítear an díolúine ar do chomhlacht spóirt, féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ón méid seo a leanas a íoc:

Má tá fostaithe ag d’eagraíocht, beidh ort Cáin Ioncaim a íoc faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT).

Ní bhaineann an díolúine le Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT) ná le Cáin Bhreisluacha (CBL).

Tá roinnt coinníollacha ann nach mór a chomhlíonadh sula bhféadtar cur isteach ar an díolúine. Tá míniú ar na coinníollacha seo tugtha sna leathanaigh seo a leanas.

Ar aghaidh: Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar Dhíolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt