Cearta duine is ábhar do shonraí

An ceart chun nach mbeifí faoi réir cinntí aonair uathoibríocha, próifíliú san áireamh

Tá an ceart agat nach mbeifeá faoi réir cinneadh bunaithe go heisiach ar phróiseáil uathoibríocha, próifíliú san áireamh. Níl an ceart seo i gceist, áfach, más faoin dlí a údaraítear an cinneadh. Tagann sé seo faoi Alt 22 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).

I gcás na gCoimisinéirí Ioncaim, an bunús dlíthiúil ná Alt 851B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Ligeann sé seo dúinn próifíliú a dhéanamh ar do chuid sonraí pearsanta. Is chun críocha Chroí-obair na gCoimisinéirí Ioncaim a dhéantar an próifíliú uile a dhéantar.

Ciallaíonn sé seo go mbainfidh muid úsáid as rialacha réamhshainmhínithe nuair atá anailís á déanamh ar shonraí pearsanta d’fhonn tuairisceáin mhícheart nó dliteanais amuigh a shainaithint. Cruthaítear na rialacha seo bunaithe ar anailís ar shonraí stairiúla agus ionchur ó shaineolaithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ní fhéadtar próifíliú a dhéanamh, áfach, a chruthaíonn cinneadh uathoibríoch ach amháin nuair atá bunús dlíthiúil lena leithéid a dhéanamh. Is éard is cinneadh uathoibríoch ann ná:

  • nuair a leagann an toradh éifeachtaí dlí ort
  • nuair a imríonn an toradh tionchar suntasach ort.