Cearta duine is ábhar do shonraí

An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad)

Tá an ceart agat, i gcúinsí áirithe, go ndéanfaí léirscriosadh ar do chuid sonraí pearsanta, nó nach ndéanfaí tuilleadh próiseála ar do chuid sonraí. Tagann sé seo faoi Alt 17 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Tá sé seo i gceist nuair nach bhfuil a thuilleadh gá leis na sonraí pearsanta chun na críche a bailíodh nó a próiseáladh iad.  

Más mian leat leas a bhaint as an gceart seo, féadtar teagmháil a dhéanamh linn. Ba chóir duit an méid seo a leagan amach go soiléir:

  • na sonraí pearsanta atá i gceist
  • na cúiseanna a mheasann tú gur chóir iad a léirscriosadh nó nár chóir iad a phróiseáil a thuilleadh.

Ceadóidh muid an t-iarratas gan a thuilleadh moille, é sin nó míneoidh muid duit an fáth nach ndéanfaidh muid amhlaidh.  

Maidir leis an gceart go ndéanfaí léirscriosadh, ní fhéadann sé cur isteach ar Chroí-obair na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: An ceart chun srian a chur ar phróiseáil