Cearta duine is ábhar do shonraí

Ceart rochtain a fháil ar fhaisnéis

Tá tú i dteideal na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút a fháil.  Féadtar iarratas rochtana sonraí a dhéanamh i scríbhinn nó tríd an ríomhphost chun cóip a fháil de na sonraí pearsanta sin. Tagann sé seo faoi Alt 15 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).

Tá tú i dteideal na faisnéise seo a leanas:

  • an bhfuil a bhfuil próiseáil á déanamh ar do chuid sonraí pearsanta
  • na catagóirí sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút
  • na dreamanna a bhfuil muid ag roinnt do shonraí pearsanta leo
  • an áit óna bhfuair muid do chuid sonraí pearsanta an chéad uair
  • an t-achar ama a choinneoidh muid do chuid sonraí pearsanta
  • an chaoi a bhféadtar ceartúchán ar do chuid sonraí pearsanta a iarraidh
  • an chaoi a bhféadtar do chuid sonraí pearsanta a léirscriosadh
  • an bhfuil nó nach bhfuil cinntí uathoibríocha á ndéanamh i ndáil le do shonraí pearsanta
  • an bhfuil nó nach bhfuil próifíliú á dhéanamh againn ort ar bhonn do chuid sonraí pearsanta
  • an chaoi a bhféadtar gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí

Tá achoimre ar na sonraí uile in Sonraí pearsanta a phróiseálann na Coimisinéirí Ioncaim agus inár bpolasaí agus sceideal i leith Taifid a choinneáil

Ar aghaidh: Ceart chun sonraí pearsanta a cheartú