Tuairisceán deireadh bliana an fhostóra (P35)

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Is í 2018 an bhliain deiridh a dteastaíonn P35 ina leith.

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá an P35 díothaithe de réir Nua-Aoisiú ÍMAT.

Le heolas a fháil ar do riachtanais reatha, féach ar Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019.

Is éard atá sa P35 ná tuairisceán bliantúil atá le comhlánú ag gach fostóir cláraithe tar éis dheireadh na bliana cánach. Tá sé dlite le tíolacadh do na blianta suas go dtí 2018 agus an bhliain sin san áireamh. Tugann an tuairisceán seo sonraí duit faoi gach duine a d’fhostaigh tú ag tráth ar bith le linn na bliana cánach. Folaíonn na sonraí seo:

Mínítear sa rannán seo na nósanna imeachta chun P35 a thíolacadh agus an t-ábhar atá le cur san áireamh ann.

Ar aghaidh: Cén chaoi le P35 a thíolacadh?