Tuairisceán deireadh bliana an fhostóra (P35)

Cén chaoi lena ndéantar íocaíochtaí P35 agus aisíocaíochtaí a éileamh?

Tabhair do d’aire

Is í 2018 an bhliain deiridh a dteastaíonn P35 ina leith.

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá an P35 díothaithe de réir Nua-Aoisiú ÍMAT.

Le heolas a fháil ar do riachtanais reatha, féach ar Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019.

Modhanna íocaíochta P35

Má tá tú ag tíolacadh do P35 tar éis 23 Eanáir, ní mór gach íocaíocht iarmhéid dlite a thíolacadh leis an P35.

Má tá tú ag tíolacadh do P35 roimh an 23 Eanáir, féadfaidh sé nár asbhaineadh an íocaíocht do P30 mhí na Nollag ó do chuntas fós. Is gá é seo a chur san áireamh nuair atá aon íocaíocht iarmhéid P35 á ríomh a fhéadann a bheith dlite.

Féadtar íocaíocht iarmhéid a thíolacadh atá 10% níos mó ná an dliteanas iomlán dlite don bhliain. Más ea, tá ús inmhuirir ar an iarmhéid ón 31 Iúil de bhliain an P35 go dtí dáta na híocaíochta iarmhéid.

Mura bhfuil an íocaíocht iarmhéid níos mó ná 10% den dliteanas iomlán don bhliain, tá ús inmhuirir ar an iarmhéid. Gearrtar an t-ús seo ón:

Aisíocaíochtaí a éileamh

Ní mór ró-íocaíochtaí P35 atá dlite le haghaidh aisíocaíochta a éileamh ar an Dearbhú P35 nó i scríbhinn. Sin nó ní phróiseáilfear aisíocaíocht nó fritháireamh. Ba chóir do thíolaiceoirí ROS aon ró-íocaíocht a éileamh tríd an réimse ‘Suim iomlán na haisíocaíochta’ a chomhlánú ar an Dearbhú P35 ar ROS. Cuirfear aisíocaíochtaí bailí chun sochair do chuntais bainc.

Meabhraítear duit sonraí do chuntais bainc a chlárú ach ‘Bainistigh cuntais bhainc’ a roghnú ar ROS. Mura gcláraítear sonraí do chuntais bainc, ní eiseofar aisíocaíocht. I gcás tíolaiceoirí páipéir, féadtar ró-íocaíocht a éileamh ach líne G a chomhlánú ar an Dearbhú P35.

Murar éilíodh aisíocaíocht nuair a bhí do thuairisceán á thíolacadh, bain úsáid as M’Fhiosruithe chun d’éileamh a thíolacadh, mar seo a leanas:

  • Téigh chuig an leathanach ‘Cuir fiosrú nua leis’
  • Faoi ‘Baineann m’fhiosrú le’, roghnaigh ‘ÍMAT Fostóra’
  • Faoi ‘Agus níos beaichte’, roghnaigh ‘ró-íocaíochtaí P35’.

De rogha air sin, féadtar aisíocaíocht a éileamh ach scríobh chuig an bhFo-Rannóg Leasuithe P35, Rannóg an Ard-Bhailitheora

Ar aghaidh: Cén chaoi lena ndéantar P35 leasaithe agus forlíontach a thíolacadh?