Costais sláinte

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith na gcostas a bhaineann le costais sláinte. Féadfaidh sé gurb iad sin do chostais sláinte féin nó aon duine aonair, chomh fada is gur íoc tusa astu.

Tugtar míniú níos mionsonraithe ar Chostais sláinte sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.