Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS)

Éilimh i mbliain scartha nó méala

Céard a tharlaíonn má scaraim ó mo chéile nó páirtnéir sibhialta?

Más tusa an céile nó páirtnéir sibhialta neamh-inmheasúnaithe, féadann tú an CCCLDS a éileamh i mbliain an scartha. Ní mór duit na coinníollacha uile a chomhlíonadh chun cáiliú. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal banda ráta méadaithe.

Más tusa an céile nó páirtnéir sibhialta neamh-inmheasúnaithe, féadann tú an CCCLDS a éileamh i mbliain an scartha. Tá sé seo amhlaidh toisc go gcoinníonn tú liúntais duine pósta.

Bás céile nó páirtnéara shibhialta

Más tusa an céile nó páirtnéir sibhialta neamh-inmheasúnaithe, féadann tú an CCCLDS a éileamh i  mbliain an scartha. Féadtar an CCCLDS a éileamh don bhliain ina dhiaidh má chomhlíonann tú na coinníollacha cáilitheacha.

Céard a tharlaíonn má stopaim de bheith ag cónaí le mo pháirtnéir?

Má stopann tú de bheith ag comhchónaí le do pháirtnéir le linn na bliana, ní fhéadann tú an CCCLDS a éileamh. Má chomhlíonann tú na riachtanais uile, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal an CCCLDS a éileamh sa chéad bhliain chánach eile.

Ar aghaidh: Éilitheoirí neamhchónaitheacha