Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

An bhféadtar CMÁ a íoc ó do thuarastal nó pinsean?

Féadfaidh tú roghnú do CMÁ a íoc trí asbhaint ag an bhfoinse:

  • ó do thuarastal 
  • ó phinsean ceirde
  • ó scéim de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS)
  • ó scéim de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM)

An bealach is éasca agus is áisiúla chun do CMÁ a íoc ná trí Asbhaint ag an bhFoinse. Má roghnaíonn tú é seo roimh 25 Samhain 2020, leathnófar an íocaíocht go cothrom thar an tréimhse ó 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021. 

Asbhaintí tuarastail nó pinsin

Féadtar Asbhaint ag an bhFoinse ó thuarastal nó pinsean ceirde a roghnú am ar bith le linn na bliana. Féadtar chomh maith foinse ioncaim do chéile nó do pháirtnéara shibhialta a úsáid.

Braithfidh méid gach tráthíocaíochta ar líon na n-íocaíochtaí tuarastail nó pinsin atá tú dlite a fháil sa tréimhse seo. Beidh an modh íocaíochta seo i gceist go huathoibríoch do na blianta ina dhiaidh sin, chomh fada agus atá:

  • tú fós fostaithe ag an bhfostóir céanna
  • go n-íocann an soláthraí pinsin céanna thú.

Níl an modh íocaíochta seo oiriúnach le haghaidh daoine atá ag machnamh ar a maoin a dhíol le linn na bliana asbhainte. Ba chóir d’aon duine atá ag machnamh ar dhíol modh eile íocaíochta a roghnú. Má tá tú i mbun obair shéasúrach nó conarthaí gearrthréimhseacha, ní mór duit modh eile íocaíochta a roghnú.

Chun asbhaint ó do thuarastal nó pinsean ceirde a asbhaint, iarrtar ort an méid seo a leanas a sholáthar:

  • Ainm d’fhostóra nó do sholáthraí pinsin.
  • Uimhir tagartha cánach d’fhostóra nó do sholáthraí pinsin. Tá an uimhir seo ar do dhuillín pá nó féadtar é a fháil ó d’fhostóir.

Ní mór do d’fhostóir d’asbhaintí CMÁ a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim le d’asbhaintí párolla gach uair a íocann siad thú. Féadfaidh tú d’asbhaintí CMÁ a thuairiscigh d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim a fheiceáil tríd an nasc ‘Bainistigh do cháin’ in moChúrsaí.  

Fostaíocht a scor nó a athrú

Má scoireann tú d’fhostaíocht nó má athraíonn tú fostaíocht, ba chóir do d’fhostóir roimhe seo dearbhú a thabhairt i leith shuim an CMÁ a asbhaintear ar do thíolacadh párolla deiridh. Má thosaíonn tú fostaíocht nua, iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaidh d’fhostóir nua an CMÁ dlite fágtha don bhliain sin a asbhaint. Má thugann tú faoi deara nár tosaíodh na hasbhaintí le haghaidh d’fhostaíochta nua, ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn. 

Má scoir tú d’fhostaíocht agus mura bhfuil fostaíocht nua agat, ní mór duit modh eile íocaíochta a roghnú chun an cháin amuigh a íoc. Féadtar é seo a dhéanamh ach logáil isteach ar CMÁ ar líne nó teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ.  

Ar aghaidh: An bhféadtar an CMÁ a íoc ó íocaíochtaí ó ranna rialtais?