Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

An bhféadtar an CMÁ a íoc le treoir dochair bhliantúil?

Féadtar do dhliteanas CMÁ a íoc go díreach ó do chuntas bainc in aon íocaíocht iomlán amháin trí Dhochar Aonair Bliantúil (ADI). Ligeann ADI do do bhanc nó do d’institiúid airgeadais an méid sonraithe a íoc go bliantúil linn. Feidhmítear an rogha íocaíochta seo gach bliain ach amháin má chuireann tú a mhalairt in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim, nó má athraíonn tú do rogha íocaíochta ar líne.

Is sainordú é an ADI trína dtugtar údarú do do bhanc nó do d’institiúid airgeadais méid sonraithe CMÁ a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim. Bainfear é seo ó do chuntas bainc in aon asbhaint amháin aonair.

Cén chaoi a gcuirtear Treoir Dochair Bhliantúil (ADI) ar bun?

Féadtar ADI a chur ar bun ach teacht ar do thaifead CMÁ ar líne ag baint úsáid as d’Uimhir Aitheantais Maoine, PIN agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP).

Chun an rogha seo a roghnú, is ga an méid seo a leanas a bheith agat:

  • méid an CMÁ do na blianta cuí
  • d’Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) agus do Chód Aitheantais Bainc (BIC) (roghnach).

Tá do IBAN agus do BIC le feiceáil ar do ráiteas cuntais bainc nó ar chóras ar líne do bhainc. Cuireann Cónaidhm na hÉireann um Baincéireacht & Íocaíochtaí (BPFI) seirbhís ar fáil trína bhféadtar uimhreacha chuntais agus cóid sórtála (NSC) a thiontú isteach ina IBAN agus ina BIC. Ní mór do do bhanc a bheith i dtír atá rannpháirteach in SEPA.

Féadfaidh sé go bhfuair tú fógra íocaíochta (Foirm LPT1A). Má fuair, féadfaidh tú an méid dlite a íoc trí:

  • an ADI ag bun na foirme le haghaidh íocaíocht na bliana seo a chomhlánú
  • an Fhoirm LPT1A a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: An bhféadtar an CMÁ a íoc le cárta creidmheasa nó dochair?