Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

An bhféadtar an CMÁ a íoc trí sholáthraithe ceadaithe seirbhísí íocaíochta

Má tá sé beartaithe agat do thráthíocaíocht a dhéanamh le hairgead tirim, ní mór duit an treoir íocaíochta a chomhlánú ar do LPT 1 agus é a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadtar do dhliteanas CMÁ a íoc le hairgead tirim trí sholáthraithe faofa seirbhísí íocaíochta. Féadfaidh an íocaíocht seo a bheith mar aon íocaíocht amháin, nó mar thráthíocaíochtaí. Tá íocaíochtaí iomlán dlite faoin spriocdháta CMÁ i mí Eanáir.

Féadtar é a íoc i dtráthíocaíochtaí thar an tréimhse ó Eanáir go Nollaig. Féadtar íocaíochtaí a dhéanamh ar bhonn seachtainiúil nó míosúil le go n-oirfeadh sé do do chuid cúinsí féin.

Tá ceithre sholáthraí seirbhíse ann faoi láthair a bhfuil seirbhísí íocaíochtaí á dtairiscint acu don CMÁ agus gearrann siad táille idirbhirt mar seo a leanas:

  • An Post - gearrtar táille seirbhíse TaxPay €1 ar gach idirbheart íocaíochta CMÁ
  • Omnivend - 4% de mhéid an idirbhirt do gach idirbheart
  • Payzone:
    • 75 cent in haghaidh an idirbhirt do gach méid idirbhirt suas le €50
    • €1 in aghaidh an idirbhirt do mhéideanna idirbhirt ó €50.01 go €100
    • €2 in aghaidh an idirbhirt do mhéideanna idirbhirt os cionn €100.

Chun íocaíocht a dhéanamh trí aon cheann de na soláthraithe seirbhíse íocaíochta seo, teastóidh ceann amháin den méid seo a leanas:

Ba chóir duit an admháil a chuireann an soláthraí seirbhíse íocaíochta a choinneáil.

Ar aghaidh: An bhféadtar an CMÁ a íoc le seic?