Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

An bhféadtar an CMÁ a íoc le dochar díreach?

Féadfaidh tú roghnú do CMÁ le haghaidh 2021 a íoc le dochar díreach. Má roghnaíonn tú an rogha seo, déanfar íocaíocht a asbhaint gach mí ó do ‘chuntas reatha’ ó 15 Eanáir 2021 go 15 Nollaig 2021.

Beidh an modh íocaíochta seo i bhfeidhm go huathoibríoch le haghaidh blianta ina dhiaidh sin. Más mian leat deireadh a chur le do dhochar díreach agus modha eile íocaíochta a roghnú, ní mór duit é seo a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim.

Cén chaoi a gcuirtear dochar díreach ar bun?

Féadtar logáil isteach ar an CMÁ ar Líne chun do dhochar díreach a chur ar bun le haghaidh do CMÁ.

Chun an sainordú dochair dírigh a chomhlánú, is gá na sonraí seo a leanas a bheith agat maidir le do bhanc nó d’institiúid airgeadais:

  • ainm do bhainc nó d’institiúide airgeadais a bhfuil do chuntas á choinneáil ann
  • seoladh an bhainc nó na hinstitiúide airgeadais
  • ainm an chuntais/na gcuntas bainc óna ndéanfar an íocaíocht
  • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach an duine atá ag déanamh na híocaíochta CMÁ
  • an Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) agus an Cód Aitheantais Bainc (BIC – roghnach).

Tá do IBAN agus do BIC le feiceáil ar do ráiteas cuntais bainc nó ar chóras ar líne an bhainc. Cuireann Cónaidhm na hÉireann um Baincéireacht & Íocaíochtaí (BPFI) seirbhís ar fáil trína bhféadtar uimhreacha chuntais agus cóid sórtála (NSC) a thiontú isteach ina IBAN agus ina BIC. Ní mór do do bhanc a bheith i dtír atá rannpháirteach in SEPA.

Ar aghaidh: An bhféadtar an CMÁ a íoc le treoir dochair bhliantúil?