Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Cén chaoi a gcomhlánaítear do thuairisceán CMÁ?

An bealach is éasca le do Thuairisceán a thíolacadh ná ar líne ar moChúrsaí nó ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Teastóidh Uimhir Aitheantais do Mhaoine agus an PIN, curtha ar fáil duit ag na Coimisinéirí Ioncaim. Teastóidh freisin d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó d’Uimhir Tagartha Cánach. Tar éis logáil isteach ar do chuntas CMÁ, taispeántar an rogha tuairisceán a thíolacadh.

Ní mór duit do thuairisceán a thíolacadh ar líne más rud é:

  • go bhfuil níos mó ná aon mhaoin chónaithe amháin agat
  • go bhfuil dualgas ort cheana féin faoin dlí do chuid tuairisceán cánach a thíolacadh ar líne.

Má ba thusa an duine dliteanach i dtaca le maoin chónaithe ar an dáta dlite 1 Bealtaine 2013, ba thusa a bhí freagrach as an méid seo:

  • as an tuairisceán Foirm LPT1 a thíolacadh
  • as an gcáin dlite a íoc le haghaidh 2013.

Má bhí an mhaoin díolmhaithe, nó má roghnaigh tú agus má bhí tú incháilithe le haghaidh iarchur, ní mór duit fós tuairisceán a thíolacadh. Chun é seo a dhéanamh, ní mór duit an méid seo a dhéanamh:

  1. luach margaidh reatha do mhaoine a chinneadh
  2. an banda luachála a shainaithint agus an CMÁ dlite a ríomh
  3. do rogha modha íocaíochta a roghnú nó seiceáil an bhfuil tú incháilithe le haghaidh iarchur
  4. an tuairisceán comhlánaithe a thíolacadh.

Treoir maidir leis an gCáin Maoine Áitiúil trí mheán Theanga Chomharthaíochta na hÉireann le fotheidil:

 

Céard a tharlaíonn má tá úinéireacht mhaoine á roinnt agat?

Murar thusa úinéir aonair na maoine, ba chóir duit aontú leis an úinéir eile cé ba chóir an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • an tuairisceán CMÁ a chomhlánú agus a thíolacadh
  • an CMÁ dlite a íoc.

Mura n-íoctar an CMÁ, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an méid dlite a bhailiú ó aon cheann de na húinéirí.

Tabhair do d’aire nach dteastaíonn ach aon tuairisceán amháin le haghaidh gach maoine.

Má tá tú incháilithe le haghaidh díolúine nó iarchur, beidh ort fós Tuairisceán a chomhlánú.

Féadtar na díolúintí atá ar fáil a fheiceáil ar an tuairisceán. Ní mór ach ceann a roghnú má chomhlíonann sé na critéir. Féach 'Díolúintí' le haghaidh tuilleadh eolais.

Chun cur isteach ar iarchur, ní mór tuairisceán a bheith tíolactha cheana féin. Féach 'Iarchur' le haghaidh tuilleadh eolais.

Tá do thuairisceán bailí le haghaidh na mblianta 2013 go 2020, ach amháin má thagann athrú ar do chúinsí.

Má iarrtar ort tíolacadh a dhéanamh ar líne ach nach bhfuil aon teacht agat ar an idirlíon, féadfaidh tú duine a ainmniú chun an tuairisceán a chomhlánú agus a thíolacadh thar do cheann, mar shampla, do mhac nó d’iníon, nó duine de do theaghlach.

Tá áiseanna idirlín ar fáil:

Mura bhfuil aon cheann de na roghanna seo oiriúnach, féadfaidh tú glaoch ar an líne chabhrach don CMÁ.

Ar aghaidh: Cén uair a thíolactar an tuairisceán CMÁ