Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh

Mura bhfuil do thuairisceán CMÁ tíolactha agat cheana féin, ní mór duit é a dhéanamh láithreach.

Chun do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh, níl le déanamh ach na céimeanna seo thíos a leanúint:

Má fuair tú Uimhir Aitheantais Maoine agus PIN, féadfaidh tú do thuairisceán CMÁ a thíolacadh mar seo a leanas:

  • Ar líne ag baint úsáid as an tseirbhís CMÁ ar Líne agus na treoracha a leanúint. Féadfaidh tú duine eile a ainmniú chun do thuairisceán a thíolacadh ar do shon.
  • Thar an bhfón ach glaoch ar an líne chabhrach CMÁ. Teastóidh sonraí do mhaoine, d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) agus sonraí faoin gcaoi a n-íocfaidh tú an cháin. Eolas cuntais baint, mar shampla.
  • d’Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim (áit a bhfuil ríomhairí agus cabhair ar fáil chun tíolacadh a dhéanamh ar líne).

Más úinéir maoine cónaithe thú agus mura bhfuair tú Uimhir Aitheantais Maoine agus PIN, tá tú fós faoi dhliteanas an CMÁ.

Chun d’Uimhir Aitheantais Maoine agus do PIN a fháil:

Seolfar d’Uimhir Aitheantais Maoine agus do PIN amach sa phost chugat.

Seoltar na sonraí chuig an seoladh ar an gcomhad don UPSP nó don Uimhir Tagartha Canach a chur tú ar fáil. Má d’athraigh tú do sheoladh le déanaí, ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas láithreach. 

Ar aghaidh: Neamhchónaitheoirí