Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Léargas ginearálta

In 2013, chuir na Coimisinéirí Ioncaim úinéirí maoine ar an eolas faoina ndualgas i leith CMÁ. Faigheann úinéirí maoine aonair an dá rud seo:

  • Fógra Meastacháin CMÁ
  • Foirm LPT1 (Tuairisceán CMÁ).

Dóibh siúd a bhfuil níos mó ná aon mhaoin amháin acu, eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim sonraí logála isteach chun a CMÁ a bhainistiú ar líne. Ligeann sé seo duit breathnú ar na meastacháin le haghaidh do chuid maoin uile agus tuairisceáin a thíolacadh ina leith.

Céard is fógra meastacháin ann?

Is éard is Fógra Meastacháin ann ná luacháil mheasta ar do mhaoin. Níor chóir breathnú ar mar ríomh cruinn ar do CMÁ. Beidh an luacháil mheasta fós i bhfeidhm ar do mhaoin, áfach, go dtí go ndéanann tú do thuairisceán CMÁ a thíolacadh. Ní mór duit tuairisceán a thíolacadh, fiú má tá an luacháil mheasta ceart.

Do thuairisceán CMÁ a thíolacadh

Féadtar breathnú ar d’fhógra meastacháin agus do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne. Mura ndéanann tú tuairisceán a thíolacadh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an méid measta CMÁ a lorg ag baint úsáid as réimse roghanna bailithe.

Clúdóidh an tuairisceán CMÁ a tíolacadh in 2013 an tréimhse luachála go dtí 2020. Le haghaidh tuilleadh eolais ar an tréimhse luachála, féach an rannán Do mhaoin a luacháil.

Ar aghaidh: Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim