Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Neamhchónaitheoirí

Céard atá le deanamh mura bhfuil Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) Éireannach agat

Is uimhir shainiúil tagartha í do UPSP a theastaíonn chun déileáil le gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí, na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh.

Má tá tú in Éirinn, féadfaidh tú teacht i láthair an Ionaid Clárúcháin UPSP sa chontae a bhfuil cónaí ort ann. Féadtar coinne a chur in áirithe ar líne ag www.mywelfare.ie

Má tá tú neamhchónaitheach in Éirinn, féadtar teagmhail a dhéanamh leis an rannán Seirbhísí Aitheantais Cliant (CIS) sa Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS). Seolfaidh siad na foirmeacha cuí chugat chun UPSP nua a iarraidh.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis an rannán Seirbhísí Aitheantais Cliant:

  • trí úsáid a bhaint as a bhFoirm Fiosruithe ar líne
  • trí ríomhphost chuig cis@welfare.ie
  • trí ghlaoch ar 1890 927 999 nó 01 7043281  (nó + 353 1 7043281 má táthar ag glaoch ó áit thar lear).

Déanfaidh an rannóg Seirbhísí Aitheantais Cliant teagmháil leat trí litir chuig an seoladh a thug tú ar an bhfoirm iarratais.

Nuair a fhaigheann tú an UPSP ón RGFCS, ní mór duit do Bhrainse CMÁ a chur ar an eolas faoi seo. Ní mór an UPSP a ghníomhú mar Uimhir Tagartha Cánach ag na Coimisinéirí Ioncaim sula bhféadtar é a úsáid chun críocha CMÁ.

Baintear úsáid as an UPSP chun:

  • teacht ar do thaifid CMÁ ar CMÁ ar líne chun tuairisceán a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh
  • críocha an Dleachta Stampa má dhíolann tú nó má aistríonn tú do mhaoin.

Ar aghaidh: 'W'-Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)