Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim

Scríobh na Coimisinéirí Ioncaim chuig daoine dliteanacha in 2013 chun iad a chur ar an eolas faoina ndualgais i leith CMÁ.

I gcás úinéirí maoine aonair, d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim an dá rud seo:

Níor chóir breathnú ar an meastachán mar ríomh cruinn ar an tsuim CMÁ ba chóir duit a íoc.

Fanfaidh an meastachán ar do mhaoin go dtí go ndéanann tú tuairisceán CMÁ a thíolacadh. Mura ndéanann tú tuairisceán a thíolacadh, lorgóidh na Coimisinéirí Ioncaim an tsuim mheasta CMÁ ag baint úsáid as réimse roghanna bailithe. Féadtar do thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne.

Féadtar féachaint ar do chuntas CMÁ i leith gach maoine ar líne. Féadtar chomh maith tuairisceán a thíolacadh le haghaidh gach maoine ar líne.

D’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim sonraí logála isteach chuig úinéirí gach maoine chun ligean duit an CMÁ a bhainistiú ar líne.

Clúdóidh an tuairisceán CMÁ a tíolacadh in 2013 an tréimhse luachála go dtí 2020.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcomhlánaítear do thuairisceán CMÁ?