Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

'W'-Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

Go stairiúil, ghlacadh bean chéile uimhir tagartha cánach a fir céile ach ‘W’ a chur le deireadh na huimhreach.

Mar shampla, má ba é 1234567A uimhir tagartha cánach an fhir chéile, thugtaí an uimhir 123567AW ar a bpósadh.

Tháinig deireadh leis an nós seo sna 1990í. Tá uimhreacha ‘W’ a bhí in úsáid an t-am sin fós á n-úsáid anois. Beidh ort d’uimhir a athrú mar thoradh ar athrú i gcúinsí saoil, amhail scaradh nó bás céile.

Beidh ort é a athrú chomh maith chun críocha:

  • na Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ)
  • na Cánach Gnóthachan Caipitiúil (CGC).

Beidh ort UPSP nua a fháil ón Gov.ie in Éirinn chun UPSP a chur in áit an UPSP ‘W’.

Chun d’uimhir nua a fháil, nó chun do sheanuimhir a chur chun feidhme arís, déan teagmháil leis an Rannán Aitheantais Cliant san RGFCS. An uimhir theileafóin ná  1890 927 999 nó (01) 7043281.

Déan an rannán Seirbhísí Aitheanta Cliant aitheantais an duine aonair a fhíorú, agus déileálfaidh siadsan leis an gceist. Chomh maith leis sin, aistrítear chuig an uimhir nua na taifid a bhí ann roimhe seo a bhain leis an duine aonair sin. Nuair a chríochnaítear é sin, eisítear litir agus fógra ann faoin uimhir nua chuig an duine aonair ag a seoladh baile.

Ba chóir an t-eolas seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais agus fiosruithe chuig an RGFCS ar an ábhar seo:

  • an UPSPS ‘W’
  • sloinne breithe
  • sloinne breithe na máthar
  • dáta breithe
  • UPSP roimh phósadh, más eol é.

Nuair a fhaightear é sin, ba chóir fógra an RGFCS maidir leis an UPSP athsholáthraithe a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim chun go ligfí an UPSP nua a chlárú chun críocha cánach.