Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Cén uair a thíolactar an tuairisceán CMÁ

Beidh do thuairisceán dlite i ndáil leis an dáta luachála 1 Bealtaine 2013.  Ba é 7 Bealtaine 2013 an dáta dlite tuairisceáin. Clúdaíonn an tuairisceán seo an tréimhse luachála ó 1 Iúil 2013 suas go deireadh 2020.

An chéad dáta luachála eile ná 1 Samhain 2020.  Ní mór duit tuairisceán a thíolacadh ar gach dáta luachála. Ní theastaíonn tuairisceán a dhéanamh gach bliain.

Féach an rannán ar Do mhaoin a luacháil le haghaidh tuilleadh eolais ar luach a roghnú.

Má loiceann tú do chuid dualgas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) nó Muirir Teaghlaigh a chomhlíonadh, bainfidh na Coimisinéirí Ioncaim úsáid as réimse roghanna bailithe agus forfheidhmithe chun aon cháin atá dlite a bhailiú. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh