Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d'oibleagáidí

Forghníomhú CMÁ

Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim réimse roghanna solúbtha íocaíochta ar fáil don Cháin Maoine Áitiúil ionas gur féidir le húinéirí maoine a gcuid dualgas CMÁ a chomhlíonadh.

Mura ndéanann tú:

  • tuairisceán a thíolacadh, lena n-áirítear an luacháil dhearbhaithe ar do mhaoin mar a bhí ar an 1 Bealtaine 2013 agus, nó, an 1 Samhain 2021
  • socruithe chun íocaíocht do dhliteanais CMÁ i leith gach bliain a íoc nó a iarchur
  • éileamh a chur isteach le haghaidh díolúine ón CMÁ
  • teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim chun sceideal íocaíochta a chomhaontú le haghaidh riaráistí,

féadfaidh muid an CMÁ nó an Muirear Teaghlaigh amuigh (ús san áireamh) a atreorú chuig an Sirriam nó chuig dlíodóir le hé a bhailiú.

Nuair nach bhfuil a dtuairisceán CMÁ tíolactha ag úinéir, is é an méid CMÁ atá i gceist leis an bhforfheidhmiú ná dliteanas measta na gCoimisinéirí Ioncaim.

Aon CMÁ gan íoc (ús san áireamh) atá fágtha, fanfaidh sé mar muirear ar an maoin go n-íoctar é.