Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d'oibleagáidí

Imréiteach cánach

Má loiceann tú do chuid dualgas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a chomhlíonadh, teipfidh ar d’iarratas ar líne ar imréiteach cánach. Féadfaidh sé go dteipfidh ar d’iarratas ar chúiseanna éagsúla:

  • tá tuairisceán CMÁ amuigh ann i leith maoin a bhfuil tú i d’úinéir uirthi
  • tá dliteanais amuigh agat i leith maoin nach leat í
  • tá tú ceangailte le maoine a bhí faoi d’úinéireacht agat roimhe seo
  • níor íoc tú an CMÁ dlite de réir comhaontú aontaithe íocaíochta.

Ní mór gach tuairisceán CMÁ amuigh, in éineacht le gach dliteanas agus ús amuigh a íoc ina n-iomláine. Féadtar ansin iarratas a dhéanamh ar líne ar Dheimhniú Imréitigh Cánach.

Sa chás go bhfuil maoin díolta agat le déanaí agus go bhfuil na muirir CMÁ uile a raibh dliteanais ort ina leith íoctha agat, ba chóir duit iarratas nua a dhéanamh ar imréiteach cánach.

Ar aghaidh: Táillí úis