An chairt um sheirbhísí do chustaiméirí

Costais um Chomhlíonadh

Féadfaidh tusa bheith ag súil leis:

  • go riarfar na córais chánach agus dhleachta ar bhealach a laghdóidh oiread agus is féidir costais chomhlíontachta.

Féadaimidne bheith ag súil leis:

  • go gcoimeádfaidh tú taifid agus cuntais chearta agus go gcinnteoidh tú go bhfuil do thuairisceáin agus dearbhuithe comhlánaithe go cruinn agus go tráthúil.

Ar aghaidh: Gearáin, athbhreithniú agus achomharc