Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Tuairisceán Cánach Ioncaim

An bealach is tapúla agus is éasca chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú ná trí Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí

Ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun éileamh a dhéanamh ar creidmheasanna breise cánach nó chun ioncam breise a dhearbhú. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh ‘Tíolaic do Thuairisceán Cánach Ioncaim’ don bhliain chuí.

Ní mór do custaiméirí uile faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

  • éileamh a dhéanamh i leith creidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise
  • ioncam breise a dhearbhú
  • Ráiteas Dliteanais don bhliain a fháil
  • éileamh a dhéanamh ar aisíocaíochtaí cánach nó MSU ró-íoctha
  • aon dliteanas cánach nó MSU gearríoctha a dheimhniú. 

Teorainneacha ama

Ní mór tíolacthaí an Tuairisceán Cánach Ioncaim a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an tuairisceán. Féadfaidh tú Tuairisceán Cánach Ioncaim do na blianta 2017 go 2020 a thíolacadh i láthair na huaire. 

Ar aghaidh: Ráiteas Dliteanais