Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS)

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal an Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh (CCCLDS) do Dhuine Singil a éileamh má tá tú ag tabhairt aire do leanbh i d’aonar.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an gCreidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil sa rannán ar Chreidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.