Srian ar Dhaoine a bhfuil Ioncam Ard acu – cásanna inar cuireadh srian páirteach i bhfeidhm

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Srian ar Shaothraithe Ardioncaim - cásanna ina bhfeidhmítear srian i bpáirt

Cur síos

Sonraí faoi shaothraithe ardioncaim a raibh ioncam coigeartaithe nach lú ná €500,000 acu do na blianta 2007 go 2009, agus ioncam coigeartaithe nach lú ná €400,000 acu do na blianta 2010 go 2015. (Tábla 1A).

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Líon na gcásanna, raon an ioncaim choigeartaithe, cáin roimh shrian, cáin tar éis srian, cáin bhreise tar éis srian a fheidhmiú, meánráta éifeachtach roimh shrian a fheidhmiú, meánráta éifeachtach tar éis srian a fheidhmiú, cáin lena n-áirítear MSU iníoctha tar éis srian.

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

20/07/2016

Dáta an athraithe dheireanaigh

10/10/2018

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for High Income Individuals' Restriction – cases where partial restriction has been employed dataset