Taifead na gCoimisinéirí Ioncaim

  1. Léargas ginearálta
  2. Físeáin do chustaiméirí
  3. Físeáin do ghníomhairí

Físeáin do chustaiméirí

Tabharfar míniú sa tsraith cúig fhíseán seo ar phríomhghnéithe na seirbhíse Taifead na gCoimisinéirí Ioncaim do chustaiméirí:

How to search your Revenue Record

How to view charges and payments, the events list, registration details and item submitted via ROS in your Revenue Record

How to view outstanding returns in your Revenue Record

How to view priority messages in your Revenue Record

How to view refunds and repayments in your Revenue Record

Ar aghaidh: Físeáin do ghníomhairí