Cónaitheacht

Má tá cónaitheacht chánach agus sainchónaitheacht in Éirinn agat, tá tú inmhuirir i leith cáin ioncam Éireannach ar d’ioncam domhanda. Tá sé seo faoi réir aon fhaoiseamh atá ar fáil de réir théarmaí an Chomhaontaithe um Chánachas Dúbailte ábhartha. Tá tú i dteideal creidmheasanna cánach agus asbhaintí a éileamh.

Féach ar Cónaitheacht chánach sa rannán Poist agus Pinsin chun tuilleadh eolais a fháil.