Cónaitheacht

Má tá tú cónaitheach in Éirinn, ní mór duit cáin a íoc ar d’ioncam domhanda. Tá tú i dteideal creidmheasanna cánach agus asbhaintí a éileamh.

Féach ar Cónaitheacht chánach sa rannán Poist agus Pinsin chun tuilleadh eolais a fháil.