Scaireanna d'fhostaithe

Is bealach breise iad scaireanna chun luach saothair a thabhairt do d’fhostaithe, sa bhreis ar a bpá bunúsach. Tá scéimeanna éagsúla scaireanna d’fhostaithe ann:

  • dámhachtainí scaireanna (scaireanna saor ó tháille nó lascainithe)
  • scair-roghanna (rogha chun scaireanna a cheannach amach anseo ar phraghas réamhshocraithe)
  • Scéimeanna Ceadaithe Roinnte Brabúis (scéimeanna SCRB)
  • Clár Rannpháirtíochta Príomhfhostaithe (CRPF) (Form Keep 1)
  • Scéimeanna Coigilte Mar a Thuillir (CMAT).

Féadtar tuilleadh eolais faoi scaireanna a bhaineann le fostaíocht sa rannán ar Ioncaim bhreise.