An Tionscnamh Cathrach Beo (TCB)

Faoiseamh Úinéara–Áititheoir chónaithigh a éileamh

Má íocann tú do cháin faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT), bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar líne le do thuairisceán cánach ar an dTuairisceán Cánach Ioncaim. Déantar an chéad éileamh tar éis dheireadh na chéad bhliana a gceadaítear an faoiseamh i do leith.

Gheobhaidh tú faoiseamh i do chuid pá trí mhéadú i do chreidmheasanna cánach. Cuirfear creidmheas don Tionscnamh Cathrach Beo (TCB) i do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach gach bliain do na naoi mbliana eile atá fágtha.

Má dhéantar féinmheasúnú ort, bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun éileamh a dhéanamh ar líne trí thuairisceán na Foirme 11 do gach bliain a mbaineann an faoiseamh leis.