Tuairisceán cánach a thíolacadh: Foirm 12 le haghaidh custaiméirí ÍMAT

Is é an tuairisceán ríomh-Fhoirm 12 in moChúrsaí an leagan leictreoanch den Fhoirm 12 páipéir. Ceadaíonn sé duit tuairisceán ioncaim a chomhlánú agus creidmheasanna cánach, liúntais agus faoisimh a éileamh don bhliain dar críoch 31 Nollaig.

Tá an fhoirm ar líne níos éasca a chomhlánú ná an leagan páipéir. Tá eolas tábhachtach ó do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh ann cheana féin chun cabhrú leat í a chomhlánú. 

Ní fhéadtar an Fhoirm 12 ar líne a úsáid chun sonraí i leith  Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a thuairisciú. Teastóidh tuairisceán ar leithligh CGC a chomhlánú chun é sin a dhéanamh. 

Cé dó atá an tseirbhís Foirm 12?

Ba chóir Foirm 12 a chomhlánú más mian leat go ndéanfaí athbhreithniú ar do chuid cánacha, agus má theastaíonn aon athruithe do do thaifead.

Gach bliain, iarrtar ar roinnt cáiníocóirí ÍMAT Foirm 12 a chomhlánú roimh an spriocdháta (31 Deireadh Fómhair). Níl an áis ar fáil do na custaiméirí seo chun Ráiteas deireadh bliana (P21) a iarraidh.

Cén chaoi le teacht ar an tuairisceán Foirm 12

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
  • Roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain chánach chuí.