Deacrachtaí maidir le clárú le haghaidh ROS

Léargas ginearálta

Ó am go ham bíonn deacrachtaí ag úsáideoirí ROS nuair a dhéanann siad iarracht clárú le haghaidh ROS.

Leagtar amach sa rannán seo cuid na deacrachtaí is coitianta agus na céimeanna le tógáil chun iad a réiteach.

Ar aghaidh: Ní bhfuarthas litir RAN