Seirbhís Rolladh-ann-Rolladh-as Custam (Seirbhís RóRó)

Léargas ginearálta

Beidh earraí a ghluaiseann go dtí nó ón mBreatain Mhór (gan Tuaisceart Éireann san áireamh) faoi réir foirmiúlachtaí custam ón 1 Eanáir 2021.

Cumasaíonn an tSeirbhís RóRó Custam gluaiseacht agus rialú earraí agus feithiclí agus iad á n-iompar ar bhád farantóireachta sceidealaithe idir Éire agus an Bhreatain Mhór.

Ní theastaíonn aon réamh-údarú ó na Coimisinéirí Ioncaim le rochtain ar an tSeirbhís RóRó, rud a chiallaíonn go mbeidh sé ar fáil go héasca d’aon pháirtí sa slabhra soláthair.

Beidh na seirbhísí atá ar fáil ar an gCóras RóRó déanta suas de thrí fheidhm chomhlántacha:

  • Fógra Réamhbhordála (FRB)
  • Cuardach Cainéil Custam
  • Seiceáil Isteach Custam nuair a ghlaoitear chun Custam thú

Cuirfidh an tSeirbhís RóRó faisnéis ar fáil i bhfíor-am do na páirtithe uile sa slabhra soláthair ar stádas na n-earraí, lena n-áirítear:

  • bailíochtú an FRB agus soláthar an Aitheantais FRB
  • deimhniú go bhfuil na hearraí 'Ceart go leor leanúint ar aghaidh chuig an tSeiceáil Isteach’ go dtí an báid farantóireachta
  • an cainéal custam sannta do na hearraí roimh theacht isteach go Calafort Éireannach
  • agus
  • nuair a shanntar rialú “Déan Teagmháil le Custaim’, áis seiceála isteach Custam.

Ar aghaidh: Fógra Réamhbhordála (FRB)