Bainistigh do cháin don bhliain reatha – custaiméirí ÍMAT

Is seirbhís thapa, shlán agus áisiúil é 'Bainistigh do Cháin' chun do chánacha a bhainistiú don bhliain reatha chánach. 

Tá tuilleadh eolais air seo sa rannán ar Phoist agus Pinsin.

Cé dó an tseirbhís seo?

Tá an tseirbhís seo ann d’aon duine a íocann cáin faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT). Féadtar na hidirbhearta seo a leanas a dhéanamh maidir le do chúrsaí cánach féin nó cúrsaí cánach do pháirtnéir sibhialta nó céile:

  • Féachaint ar do thaifead cánach don bhliain reatha. Folaíonn sé seo na creidmheasanna cánach a fhaigheann tú agus na hioncaim (fostaíocht agus pinsin) atá ar an taifead duit.
  • Féach ar do shuíomh maidir leis an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) nó tabhair cothrom le dáta é. Féadfaidh sé, mar shampla, gur gá duit marcóir díolúine MSU a bhaint ónár dtaifead.
  • Féachaint ar an  Deimhniú Creidmheasanna Cánach is déanaí agat.
  • Réimse leathan  creidmheasanna cánach a éileamh.
  • Ioncam breise a dhearbhú, lena n-áirítear íocaíochtaí ón  Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).
  • Féach ar an gcaoi a roinneadh do chreidmheasanna cánach agus do bhandaí ráta idir tú féin agus do chéile nó páirtnéir sibhialta.

Do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt

Nuair a thugann tú do chuid taifead cothrom le dáta, féadtar sonraí a chur isteach maidir leis an ioncam comhlán bliantúil measta le haghaidh gach ceann de do phoist nó pinsin. Féadtar é seo a dhéanamh duit féin agus do do chéile nó páirtnéir sibhialta. Cinnteoidh go roinntear do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta go cuí thar do phoist nó pinsin éagsúla.

Is éard a dhéanann muid ansin ná go ríomhann muid an bealach is fearr le do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt. Cinntíonn sé seo go n-íocann tú an tsuim cheart chánach ag an am ceart.

De rogha air seo, féadtar roghnú na creidmheasanna cánach agus na bandaí ráta a roinnt ar bhealach éagsúil. Féadtar é seo a dhéanamh tríd an nasc 'Bainistigh do Cháin' faoin rannán 'Seirbhísí ÍMAT' in moChúrsaí. Má tá dhá phost agat, féadtar do chreidmheasanna agus bandaí ráta a roinnt go cothrom idir an dá fhostaíocht.

Mura bhféadtar an t-ioncam a mheas, iarrfar ort cé acu post nó pinsean atá ina phríomhfhoinse ioncaim duit. Má tá níos mó ná fostaíocht amháin agat, mar shampla, iarrfar ort sonrú cé acu ceann atá mar do phost is mó íocaíocht. Má thugann tú do thaifead cothrom le dáta, déanfar na hathruithe seo a fheidhmiú ar an bpost nó pinsean seo.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach dul chuig an gcárta 'Seirbhísí ÍMAT' agus cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do Cháin’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS, ach an cluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ a oscailt agus faoin rannán ‘Seirbhísí Eile’, cliceáil ar ‘Bliain Reatha ÍMAT’.