Fógra do Chustaiméirí

Mar fhreagra ar na bearta sriantacha breise a d’fhógair an Rialtas ar an 27 Márta 2020 atá dírithe ar chosc a chur ar scaipeadhCOVID-19, is mian linn an méid seo a leanas a chur in iúl dár gcustaiméirí:

 • Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag obair go gníomhach chun an teicneolaíocht riachtanach a chur i bhfeidhm  a ligeann dóibh a gcuid a línte cabhrach fóin uile do chustaiméirí a chur sa siúl arís ar bhealach a thagann leis an gcomhairle sláinte poiblí. Tá na línte cabhrach fóin seo a leanas i bhfeidhm faoi láthair:
Línte cabhrach i bhfeidhm faoi láthair

Líne chabhrach 

Uimhir theagmhala 

Uaireanta oscailte

Líne Chabhrach Náisiúnta d'Fhostóirí

01 7383638

09:00 - 17:00

Deasc Chabhrach Theicniúil ROS

01 7383699

09:00 - 17:00

Líne Chabhrach Náisiúnta ÍMAT

01 738 3636

09:30 - 13:30

Líne Chabhrach Cháin Maoine Áitiúil

01 7383626

09:30 - 13:30

Gnó & féinmheasúnaithe 

 01 7383630

09:30 - 13:30

Ard-Bhailitheoir

 01 7383663

09:30 - 13:30

Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)

 01 7383673

09:30 - 13:30

Clárú moChúrsaí

 01 7383691

09:30 - 13:30

Oifig um Chlárú Cuideachtaí

 01 7383671

09:30 - 13:30

Carthanais agus comhlachtaí spóirt

 01 7383680

09:30 - 13:30

Oifig Náisiúnta na gCeadúnas Máil

 01 7383640

09:30 - 13:30

Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Féach leathanach teagmhála CCF

09:30 - 13:30

Eiseofar tuilleadh eolais de réir mar a osclaíonn línte cabhrach fóin eile na gCoimisinéirí Ioncaim.

 • Tá gach oifig phoiblí de chuid na gCoimisinéirí ioncaim, seachas calafoirt, aerfoirt agus stáisiúin éascaithe trádála, dúnta don phobal go dtí go bhfógraítear a mhalairt.
 • Féadtar fiosruithe agus comhfhreagras maidir le haon ábhar a sheoladh trínár seirbhís slán ar líne M’Fhiosruithe, atá ar fáil ar moChúrsaí agus ROS.
 • Beidh rochtain iomlán ar líne ag custaiméirí agus a gcuid gníomhairí ar a gcuntas moChúrsaí agus/nó ROS. Lenár seirbhísí ar líne, féadtar bainistiú iomlán a dhéanamh ar do cháin, lena n-áirítear tuairisceáin a thíolacadh, fiosruithe nó comhfhreagras a sheoladh isteach, íocaíochtaí a dhéanamh, do shonraí bainc a thabhairt cothrom le dáta, srl.
 • Féadann custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh na seirbhísí seo cheana clárú gó héasca ar líne:
  • Is gá do chustaiméirí ÍMAT a n-uimhir PSP, dáta breithe, uimhir fóin (fón póca nó líne thalún), seoladh ríomhphoist agus seoladh baile a bheith ar láimh chun clárú le haghaidh moChúrsaí. I gcás custaiméirí ar féidir leo a n-aitheantas a fhíorú ag an gclárúchán, féadann siad rochtain láithreach a fháil ar moChúrsaí. I gcásanna eile, seolfar a bpasfhocal moChúrsaí tríd an bpost caighdeánach.
  • De rogha air sin, má tá cuntas fíoraithe MyGovID agat, féadtar do shonraí MyGovID a úsáid le síniú isteach moChúrsaí.
  • Féadann custaiméirí gnó agus cleachtóirí cánach clárú le haghaidh ROS ach an próiseas trí chéim atá leagtha amach Cláraigh le haghaidh ROS - Custaiméirí agus Cleachtóirí Gnó a leanúint.
 • Leanfaidh muid orainn le tuairisceáin chánach a phróiseáil, freagraí a thabhairt ar chomhfhreagras agus ar fhiosruithe a sheoltar trí M’Fhiosruithe agus bealaí aontaithe eile (amhail TLS), íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí a phróiseáil mar is gnáth.
 • I gcás cáiníocóirí a ndéileáltar lena ngnóthaí cánach i Rannóg na gCorparáidí Móra sna Coimisinéirí Ioncaim, agus ar rannpháirtithe iad i gClár Comhlíontachta Comhoibríche na gCoimisinéirí Ioncaim, ba chóir dóibh a thabhairt faoi deara go bhfuil na bealaí teagmhála a bhí ann i gcónaí fós i bhfeidhm.
 • Leanfar le hoibríochtaí Custam sna calafoirt agus sna haerfoirt, agus beidh ár stáisiúin éascaithe trádála i gcónaí ar oscailt le cinntiú go n-oibríonn na slabhraí soláthair riachtanacha ar bhealach socair.
 • I gcás custaiméirí a fhaigheann admhálacha páipéir go hiondúil i leith íocaíochtaí a dhéantar, beidh siad in ann na hadmhálacha seo a fheiceáil ina mBosca Isteach ROS. Ní bheidh admhálacha páipéir ar fáil.

Tá na hathruithe riachtanacha seo á gcur i bhfeidhm chun tosaíocht á thabhairt do shábháilteacht ár bhfoirne agus ár gcustaiméirí le linn na tréimhse seo.