Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

An bhféadtar an CMÁ a íoc le seic?

Féadtar do CMÁ a íoc le seic. Ní mór litir chumhdaigh nó Foirm LPT1A a bheith in éineacht le gach seic. Ba chóir go mbeadh méid an CMÁ, d’Uimhir Aitheantais Maoine (ID), agus an bhliain lena mbaineann an íocaíocht a bheith san áireamh i do litir chumhdaigh. Cinntigh go bhfuil Uimhir Aitheantais na Maoine luaite agat ar chúl an tseic.

Má roghnaíonn tú do CMÁ a íoc le seic nó le hordú poist, ba chóir duit ceann díobh seo a leanas a dhéanamh:

  • X a chur le Rogha 2 (Íocaíocht ina hiomláine) ar an bhFoirm LPT1A.
  • Do sheic nó d’ordú poist a dhéanamh iníoctha leis an Ard-Bhailitheoir agus Uimhir Aitheantais na Maoine a thaifeadadh ar an gcúl.
  • Ná déan do sheic ná d’ordú poist a shiardhátú.
  • Seol do sheic nó d’ordú poist agus d’Fhoirm LPT1A chuig Brainse CMÁ na gCoimisinéirí Ioncaim.