Preasráitis 2020

Roghnaigh bliain

Show more

Márta

19 Márta 2020
Scéim Aisíocaíochta COVID-19 d'Fhostóirí le hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim thar ceann an RGFCS

18 Márta 2020
Dáta bailithe na dleachta stampa ar chártaí creidmheasa athraithe go mí Iúil ag na Coimisinéirí Ioncaim

16 Márta 2020
Dátaí íoca na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) athraithe chuig 21 Bealtaine ag na Coimisinéirí Ioncaim

13 Márta 2020
Bearta fógartha ag na Coimisinéirí Ioncaim chun cabhrú le fiontair FBM a bhfuil deacrachtaí sreafa airgid acu mar gheall ar COVID-19

12 Márta 2020
Revenue seize over 10 million cigarettes at Dublin Port

10 Márta 2020
Engage early with Revenue - key advice to businesses experiencing tax payment problems

Revenue seize cigarettes at Dublin Airport in three separate operations

Revenue seize cocaine worth €1.5 million in Rosslare Europort

06 Márta 2020
Revenue seize drugs worth €367,000 at Dublin Airport

04 Márta 2020
Revenue seize cannabis worth over €35,000 at Dublin Mail Centre

03 Márta 2020
Liosta na Mainnitheoirí Cánach Foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim

Feabhra

28 Feabhra 2020
Revenue seize cannabis worth over €40,000 at Dublin Mail Centre

26 Feabhra 2020
Revenue seize cannabis and ecstasy at Dublin Mail Centre

24 Feabhra 2020
Revenue seize drugs worth €220,000 in Dublin and cash in Rosslare Europort

17 Feabhra 2020
Revenue seize drugs worth €25,400 at Dublin Mail Centre

14 Feabhra 2020
Revenue seize €280,000 cash at Rosslare Europort

12 Feabhra 2020
Revenue seize herbal cannabis worth €400,000 at Dublin Airport

Revenue seize machinery and materials associated with illicit cigarette manufacturing

11 Feabhra 2020
Revenue seize cannabis worth €32,000 in Dublin Mail Centre

03 Feabhra 2020
Revenue seize €7,000 cash in Rosslare Europort

Eanáir

28 Eanáir 2020
87,000 toitín gafa ag na Coimisinéirí Ioncaim tar éis cuardach feithicle

24 Eanáir 2020
Drugaí gafa ag na Coimisinéirí Ioncaim in Ionaid Phoist Phort Laoise ar luach €59,000

10 Eanáir 2020
Gabhann na Coimisinéirí Ioncaim toitíní ag Aerfort Chorcaí agus cannabas in Ionaid Phoist Port Laoise agus Baile Átha Cliath

07 Eanáir 2020
Torthaí ceannlíne le haghaidh 2019 foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim

06 Eanáir 2020
Drugaí gafa ag na Coimisinéirí Ioncaim in Ionaid Phoist Phort Laoise ar luach €194,000